Montes veciñais e man común.

PADRÓN

*Datos das fichas de orixes obtidos na Oficina Virtual do Medio Rural