Montes veciñais e man común.

DODRO

*Datos das fichas de orixes obtidos na Oficina Virtual do Medio Rural